Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

IPR EBO 10384 Výmena zásuvkových skríň pri chladiacich vežiach - výmena zásuvkových skríň, kabeláže a elektrického istenia v rozvádzači OCN

Príloha: