Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

"2.etapa vyraďovania JE V1-zmena plánovanej finálnej podoby objektovej sústaby JE V1 v rámci realizácie projektu D4.7"