SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA

Nezabudli ste na sčítanie obyvateľov? Ak áno spravte to  cez stránku www.scitanie.sk.