Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania "Spoločná zodpovednosť"

Príloha: