Uznesenie vlády SR č.804/2020

  „rozšírenie opatrení v rámci núdzového stavu“