Výsledky volieb do NR SR v obci Radošovce

Počet voličov zapísaných v zozname voličov   327
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní   250
Počet platných odovzdaných hlasov  249
účasť 76,45 %

Príloha: