Výzva na predkladanie ponúk pre voľbu kontrolóra obce Radošovce

Výzva na predkladanie ponúk pre voľbu kontrolóra obce Radošovce.

Blišie informácie nájdete v prílohe.

Príloha: