Verejná vyhláška- rozhodnutie hlavného hygienika SR