Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby