Verejná vyhláška - oznámenie

O spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania