Verejná vyhláška - rozhodnutie hlavného hygienika SR