Voľba prezidenta SR obec Radošovce

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 326
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 158
Počet platných hlasov 155
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
 
Zuzana Čaputová, Mgr.  86
Maroš Šefčovič, JUDr. , PhD.  69