Voľby do Národnej rady SR v roku 2020

Obec Radošovce zverejňuje e-mailovú adresu : ouradosovce@mail.t-com.sk , starosta.radosovce@centrum.sk pre občanov, ktorí budú posielať žiadosť o voľbu poštou:
- voliča s trvalým pobytom na území obce, ktorý sa v čase volieb bude nachádzať mimo územia Slovenskej republiky.
Všetky dôležité informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:  http://www.minv.sk/?nr20-posta2
 
 

Príloha: