Voľby do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016 - Informácie pre voliča + zverejnenie elektronických adries pre doručovanie žiadostí... 

VOĽBY DO NR SR : Elektronická adresa pre doručovanie žiadostí o voľbu poštou
Obec Radošovce  zverejňuje elektronickú adresu na doručenie žiadosti o voľbu poštou  pre voľby do NR SR 2016
ouradosovce@mail.t-com.sk
 
VOĽBY DO NR SR : Elektronická adresa pre doručovanie žiadostí  o vydanie hlasovacieho preukazu
Obec Radošovce  zverejňuje elektronickú adresu na doručenie žiadosti o o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby  NR SR 2016
ouradosovce@mail.t-com.sk