Vrejná vyhláška

Územné rozhodnutie:
"Rekonštrukcia autobusovej zastávky a parkovisko pri kostole"