Vyhláška

Vyhlásenie za mŕtveho - Ján Šimončič

Príloha: