3/2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce RADOŠOVCE č. 3/2015 a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce RADOŠOVCE

PrílohaVeľkosť
VZN 3/2015335.67 KB
Status: 
zrušené