Dodatok č. 1

k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 1/2015 o dani z nehnuteľnosti na území obce Radošovce

PrílohaVeľkosť
Dodatok č. 1 k VZN 1 2015.pdf171.64 KB
Status: 
zrušené