Návrh VZN 1 2020

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školksých zariadení

PrílohaVeľkosť
Návrh VZN 1 2020.pdf191.42 KB
Status: 
návrh