Návrh VZN 1/2021

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a škoslkých zariadení so sídlom na území obce a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času

PrílohaVeľkosť
Návr VZN 1 2021.pdf418.07 KB
Status: 
návrh