Návrh VZN 2/2021

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Radošovce

PrílohaVeľkosť
Návrh VZN 2 2021.pdf315.37 KB
Status: 
návrh