VZN 1/2019

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na územi obce a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým ppobytom na území obce v centrách voľného času

PrílohaVeľkosť
VZN 1 2019.pdf189.71 KB
Status: 
zrušené