VZN 1/2020

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľnoho času

PrílohaVeľkosť
VZN 1 2021.pdf421.34 KB
Status: 
zrušené