VZN 1/2020

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľnoho času

PrílohaVeľkosť
VZN 1 2020.pdf190.9 KB
Status: 
platné