VZN 1/2021

o učení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času

PrílohaVeľkosť
VZN 1 2021.pdf421.18 KB
Status: 
platné