VZN 2 2017

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Radošovce

PrílohaVeľkosť
VZN 2 - 2017.pdf215.58 KB
Status: 
zrušené