VZN 2 2019

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Radošovce

PrílohaVeľkosť
VZN 2 - 2019.pdf215.2 KB
Status: 
zrušené