VZN 2/2021

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Radošovce

PrílohaVeľkosť
VZN 2 2021.pdf320.95 KB
Status: 
platné