VZN 3 2016

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Radošovce

PrílohaVeľkosť
VZN 3 2016.pdf1.37 MB
Status: 
zrušené