VZN 6 2016

O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Radošovce 

PrílohaVeľkosť
VZN 6 2016 nakl. s odpadom.pdf776.7 KB
Status: 
platné