Základné informácie o dedení

Vážená obec, 
 
dovoľujeme si Vás a Vašich obyvateľov obce informovať o webovej stránke trnavských notárov / súdnych komisárov : www.porucitel.sk 
 
Na tejto stránky nájdu Vaši obyvatelia obce základné informácie o dedení, kontaktné údaje na notárov pôsobiacich v okrese Trnava a elektronickú službu : Žiadosť o urýchlenie dedičského konania
 
Touto cestou si Vás dovoľujeme poprosiť o uverejnenie odkazu : www.porucitel.sk na webovej stránke Vašej obce, ak to uznáte za vhodné. 
 
Zo stránky si môžete stiahnuť aj Leták o dedení a umiestniť ho na Vašu úradnú tabuľu.   
 
Webová stránka : www.porucitel.sk má za cieľ bližšie informovať verejnosť o postupe v rámci dedenia po zomrelej fyzickej osobe a skvalitniť tak samotný priebeh dedičského konania. 
 
Vzhľadom k tomu, že ide o pilotný projekt, dovoľujeme si Vás informovať, že táto služba je lokálna, určená obciam okresu Trnava. 
 
Veríme, že Vás a Vašich obyvateľov obce naša webová stránka zaujme a pomôžete nám rozšíriť základnú osvetu o dedení a dedičskom súdnom nesporovom konaní. 
 
Ďakujeme Vám veľmi pekne za Vašu ochotu a pomoc. 
 
V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených telefónnych číslach.  
 
S úctivým pozdravom, 
 
JUDr. Peter Opatovský
notár so sídlom v Trnave
 
M. Sch. Trnavského 6
917 01 Trnava
 
Telefón : 033 55 15 353
Mobil : 0905 22 33 14
 
www.notartrnava.sk