Západoslovenská distribučná, a.s.

Výzva - na odstránenie a okliesnenie stromov

Príloha: