Zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.6.2015 o 17:00