Zmluva

o zriadení spoločného obecného úradu

Partner - Zmluvná strana: 
Spoločný obecný úrad sídelná obec Cífer
Dátum uzatvorenia: 
31. 12. 2018
Na stiahnutie: