Zmluva o dielo č. 110817

Partner - Zmluvná strana: 
FKL a brat, spol. s r.o. IČO: 31104266 Hviezdoslavova 21 956 11 Ludanice
Dátum uzatvorenia: 
29. 11. 2017