Zmluva o dielo č.2018.07.06

Rekonštrukcia MK na dolnom konci

Partner - Zmluvná strana: 
CS, s.r.o. IČO: 44101937 Strojárenská 5487 Trnava 91702
Dátum uzatvorenia: 
27. 9. 2018
Na stiahnutie: