Zmluva o dielo

na dodávku Bezpečnostného projektu ochrany inform. systému osobných údajov

Partner - Zmluvná strana: 
beger s.r.o. IČO: 50898086 Hollého 1499/8 949 01 Nitra
Dátum uzatvorenia: 
10. 10. 2018
Na stiahnutie: