Zmluva o dielo "Obecný kamerový systém"

Zmluva o dielo "Obecný kamerový systém"
Partner - Zmluvná strana: 
ROVEZ s.r.o. Ul. 9. mája 49 917 00 Trnava
Dátum uzatvorenia: 
23. 7. 2015