Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov

 
 
 

Partner - Zmluvná strana: 
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Radošovce-Paderovce Radošovce 107, 919 30 Jaslovské Bohunice IČO: 00699381
Dátum uzatvorenia: 
4. 12. 2015