Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

z rozpočtu obce Radošovce rok 2020

Partner - Zmluvná strana: 
Jednota dôchodcov na Slovensku 919 30 Radošovce
Dátum uzatvorenia: 
31. 1. 2020
Na stiahnutie: