Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie pre JDS Radošovce