Zmluva o poskytnutí služieb na externý manažment projektu I.