Zmluva o poskytnutí služieb na externý manažment projektu II.