Zmluva o poskytnutí služieb na spracovanie PROUNION, a.s.

Zmluva o poskytnutí služieb na spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

Partner - Zmluvná strana: 
PROUNION, a.s. Piaristická 2, 949 01
Dátum uzatvorenia: 
3. 7. 2015