Zmluva o poskytnutí služieb v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020