Zmluva o zabezpečení

výkonu činnosti zodpovednej osoby

Partner - Zmluvná strana: 
Ochrana údajov, s.r.o. IČO: 46420657 Farská 1339/44 949 01 Nitra
Dátum uzatvorenia: 
10. 10. 2018