Zmluvy

Stručný popis Partner - Zmluvná strana Dátum uzatvorenia Na stiahnutie
Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 8. 1. 2020 zmluva plyn.pdf
Dohoda č.19/08/010/30 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava IČO: 30794536 2. 12. 2019 Dohoda č.19.pdf
Darovacia zmluva Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. IČO: 35946024 29. 11. 2019 Darovacia zmluva.pdf
Dodatok č. 8 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. IČO: 34133861 2. 12. 2019 Doplnok.pdf
zmluva Daniel Paríšek Trnava 12. 11. 2019 zmluva.pdf
Dodatoč .7 Obec Jaslovské Bohunice IČO: 312614 12. 11. 2019 Dodatok č.7.pdf
Zmluva Západoslovenská distribučná, a,s. IČO: 36361518 21. 10. 2019 Zmluva SE.pdf
Nájomná zmluva Lukáš Rytíř 23. 9. 2019 Nájomná zmluva.pdf
Poistná zmluva INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A., člen skupiny AXA Avenue Louise 166 1050 Brusel, Belgicko 27. 8. 2019 poistná zmluva.pdf
dotácia bna projekt: Trnavský samosprávny kraj IČO: 37 836 901 Starohájska 10 917 01 Trnava 4. 7. 2019 Zmluva TSK.pdf
Zmluva o dielo PROUNION, a.s. IČO: 45597103 Piaristická 2 949 01 Nitra 27. 6. 2019 Prounion.pdf
audit účtovnej závierky Ing.Marta Serenčéšová IČO: 34954210 Nitrianska ul.644 925 51 Šintava 25. 6. 2019 audit.pdf
Prenájom KD, DS JUDr. Ladislav Bango 6. 6. 2019 prenájom KD,DS.pdf
Dodatok č.1 29. 3. 2019 dodatok č.1.pdf
Zmluva Daniela Blažová 919 30 Radošovce 136 11. 5. 2019 Zmluva KD.pdf
Dodatok č. 1 FKL a brat, spol s r.o. IČO: 31104266 956 11 Ludanice 5. 12. 2018 Dodatok č.1.pdf
Príloha č.2 Zmluvy č.L-11/TDO/1995 Marius Pedersen, a.s. IČO: 34115901 9. 4. 2019 Príloha č.2.pdf
Nájomná zmluva na pozemok Miroslav Remenár Katarína Remenárová 26. 2. 2019 nájomná zmluva.pdf
Dodatok č.2 NATUR-PACK, a.s. IČO: 35979798 13. 3. 2019 Natur-pack0001.pdf
Zmluva JDS Jednota dôchodcov na Slovensku Radošovce 22. 2. 2019 Zmluva JDS.pdf
Telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava 15. 2. 2019 Slovaktelekom.pdf
telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava 14. 2. 2019 SlovakTelekom.pdf
Poskytovanie služieb FERECONTROL SAFETY s.r.o. IČO: 51430347 Špačinská cesta 91 917 02 Trnava 28. 1. 2019 Firecontrol.pdf
Zmluva Spoločný obecný úrad sídelná obec Cífer 31. 12. 2018 Zmluva spol.ob_.úrad.pdf
Sprostredkovateľská zmluva Miroslav Macko Malženice 6. 12. 2018 Sprostredkovateľska zmluva0003.pdf

Stránky