Zmluvy

Stručný popis Partner - Zmluvná strana Dátum uzatvorenia Na stiahnutie
Dodatok č.1 29. 3. 2019 dodatok č.1.pdf
Zmluva Daniela Blažová 919 30 Radošovce 136 11. 5. 2019 Zmluva KD.pdf
Dodatok č. 1 FKL a brat, spol s r.o. IČO: 31104266 956 11 Ludanice 5. 12. 2018 Dodatok č.1.pdf
Príloha č.2 Zmluvy č.L-11/TDO/1995 Marius Pedersen, a.s. IČO: 34115901 9. 4. 2019 Príloha č.2.pdf
Nájomná zmluva na pozemok Miroslav Remenár Katarína Remenárová 26. 2. 2019 nájomná zmluva.pdf
Dodatok č.2 NATUR-PACK, a.s. IČO: 35979798 13. 3. 2019 Natur-pack0001.pdf
Zmluva JDS Jednota dôchodcov na Slovensku Radošovce 22. 2. 2019 Zmluva JDS.pdf
Telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava 15. 2. 2019 Slovaktelekom.pdf
telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava 14. 2. 2019 SlovakTelekom.pdf
Poskytovanie služieb FERECONTROL SAFETY s.r.o. IČO: 51430347 Špačinská cesta 91 917 02 Trnava 28. 1. 2019 Firecontrol.pdf
Zmluva Spoločný obecný úrad sídelná obec Cífer 31. 12. 2018 Zmluva spol.ob_.úrad.pdf
Sprostredkovateľská zmluva Miroslav Macko Malženice 6. 12. 2018 Sprostredkovateľska zmluva0003.pdf
Sprostredkovateľská zmluva Macko Miroslav 919 29 Malženice 6. 12. 2018 Sprostredkovateľská zmluva.pdf
Kúpna zmluva Peter Kurňava Zdenka Kurňavová 14. 11. 2018 Kúpna zmluva.pdf
Príloha č.2 Zmluvy č. L-11/TDO/1995 Marius Pedersen, a.s. IČO: 34115901 Opatovská 1735 911 01 Trenčín 10. 10. 2018 Príloha č. 2 Zmluvy.pdf
Zmluva o zabezpečení Ochrana údajov, s.r.o. IČO: 46420657 Farská 1339/44 949 01 Nitra 10. 10. 2018 Zmluva o zabezpečení.pdf
Zmluva o dielo beger s.r.o. IČO: 50898086 Hollého 1499/8 949 01 Nitra 10. 10. 2018 Zmluva o dielo.pdf
Zmluva o dielo č.2018.07.06 CS, s.r.o. IČO: 44101937 Strojárenská 5487 Trnava 91702 27. 9. 2018 zmluva č.2018.07.06.pdf
Nájomná zmluva Radošovce 3 Eva Miklová 31. 8. 2018 nájomná zmluva Miklova.pdf
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č.072TT130050 Pôdohospodárska platobná agentúra IČO: 30794323 Hraničná 12 815 26 Bratislava 8. 6. 2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č0002.pdf
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s. IČO: 35979798 Ružová dolina 6 821 08 Bratislava 25. 5. 2018 NATUR-PACK.pdf
Zmluva o zbere odpadu BOMAT s.r.o. IČO: 36235288 922 01 Veľké Orvište 380 6. 4. 2018 zber odpadu.pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie rok 2018 Jednota dôchodcov na Slovensku IČO: 008970193031 919 30 Radošovce 4. 4. 2018 zmluva JDNS.pdf
Dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní služieb BOZP a PO Ing.Ladislav Billik-ABP IČO: 40377008 B.S.Timravy 36 920 01 Hlohovec 26. 3. 2018 Dodatok č.3.pdf
Zmluva audit Ing. Marta Serenčéšová IČO: 34954210 Nitrianska ul.č.644 925 51 Šintava 23. 3. 2018 Zmluva audit.pdf

Stránky