Zmluvy

Stručný popis Partner - Zmluvná strana Dátum uzatvorenia Na stiahnutie
Sprostredkovateľská zmluva Macko Miroslav 919 29 Malženice 6. 12. 2018 Sprostredkovateľská zmluva.pdf
Kúpna zmluva Peter Kurňava Zdenka Kurňavová 14. 11. 2018 Kúpna zmluva.pdf
Príloha č.2 Zmluvy č. L-11/TDO/1995 Marius Pedersen, a.s. IČO: 34115901 Opatovská 1735 911 01 Trenčín 10. 10. 2018 Príloha č. 2 Zmluvy.pdf
Zmluva o zabezpečení Ochrana údajov, s.r.o. IČO: 46420657 Farská 1339/44 949 01 Nitra 10. 10. 2018 Zmluva o zabezpečení.pdf
Zmluva o dielo beger s.r.o. IČO: 50898086 Hollého 1499/8 949 01 Nitra 10. 10. 2018 Zmluva o dielo.pdf
Zmluva o dielo č.2018.07.06 CS, s.r.o. IČO: 44101937 Strojárenská 5487 Trnava 91702 27. 9. 2018 zmluva č.2018.07.06.pdf
Nájomná zmluva Radošovce 3 Eva Miklová 31. 8. 2018 nájomná zmluva Miklova.pdf
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č.072TT130050 Pôdohospodárska platobná agentúra IČO: 30794323 Hraničná 12 815 26 Bratislava 8. 6. 2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č0002.pdf
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s. IČO: 35979798 Ružová dolina 6 821 08 Bratislava 25. 5. 2018 NATUR-PACK.pdf
Zmluva o zbere odpadu BOMAT s.r.o. IČO: 36235288 922 01 Veľké Orvište 380 6. 4. 2018 zber odpadu.pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie rok 2018 Jednota dôchodcov na Slovensku IČO: 008970193031 919 30 Radošovce 4. 4. 2018 zmluva JDNS.pdf
Dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní služieb BOZP a PO Ing.Ladislav Billik-ABP IČO: 40377008 B.S.Timravy 36 920 01 Hlohovec 26. 3. 2018 Dodatok č.3.pdf
Zmluva audit Ing. Marta Serenčéšová IČO: 34954210 Nitrianska ul.č.644 925 51 Šintava 23. 3. 2018 Zmluva audit.pdf
Prenájom KD Ján Popaďák Radošovce 136 27. 2. 2018 prenájom KD.pdf
Zmluva o aktualizácii programov TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Supava IČO: 46919805 22. 2. 2018 Aktualizacia programov.pdf
Kúpna zmluva - drevený hrací prvok Obec Jaslovské Bohunice IČO: 00312614 Nám. sv. Michala 36/10A 31. 12. 2017 Kúpna zmluva0002.pdf
Kúpna zmluva - drevený hrací prvok Obec Jaslovské Bohunice IČO: 00312614 Nám.sv.Michala 36/10A 31. 12. 2017 Kúpna zmluva.pdf
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 12. 1. 2018 Dodatok k Zmluve.pdf
Nájomná zmluva Masnicová Marcela Masnicová Marcela Radošovce 136 21. 12. 2017 Zmluva - Masnicová.pdf
Dodatok č. 6 k Zmluve č.1020202007 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. IČO: 34133861 3. 1. 2018 Dodatok č.6.pdf
Nájomná zmluva Zacharová Irena Zacharová Irena Radošovce 136 27. 10. 2017 Nájomná zmluva Zacharová.pdf
Nájomná zmluva Koleva Zuzana Zuzana Koleva Radošovce 136 21. 12. 2017 Nájomná zmluva Koleva.pdf
Nájomná zmluva Gabriel Róbert Róbert Gabriel Radošovce 136 27. 12. 2017 Nájomná zmluva Gabriel.pdf
Nájomná zmluva Blažová Daniela Daniela Blažová Radošovce 136 27. 12. 2017 Nájomná zmluva Blažová.pdf
Príloha č.2 Zmluvy č.L-11/TDO/1995 MÁRIUS PEDERSEN, a.s. IČO: 34115901 Opatovská 1735 911 01 Trenčín 5. 12. 2017 Príloha č.2.pdf

Stránky