Zmluvy

Stručný popis Partner - Zmluvná strana Dátum uzatvorenia Na stiahnutie
Prenájom KD Ján Popaďák Radošovce 136 27. 2. 2018 prenájom KD.pdf
Zmluva o aktualizácii programov TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Supava IČO: 46919805 22. 2. 2018 Aktualizacia programov.pdf
Kúpna zmluva - drevený hrací prvok Obec Jaslovské Bohunice IČO: 00312614 Nám. sv. Michala 36/10A 31. 12. 2017 Kúpna zmluva0002.pdf
Kúpna zmluva - drevený hrací prvok Obec Jaslovské Bohunice IČO: 00312614 Nám.sv.Michala 36/10A 31. 12. 2017 Kúpna zmluva.pdf
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 12. 1. 2018 Dodatok k Zmluve.pdf
Nájomná zmluva Masnicová Marcela Masnicová Marcela Radošovce 136 21. 12. 2017 Zmluva - Masnicová.pdf
Dodatok č. 6 k Zmluve č.1020202007 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. IČO: 34133861 3. 1. 2018 Dodatok č.6.pdf
Nájomná zmluva Zacharová Irena Zacharová Irena Radošovce 136 27. 10. 2017 Nájomná zmluva Zacharová.pdf
Nájomná zmluva Koleva Zuzana Zuzana Koleva Radošovce 136 21. 12. 2017 Nájomná zmluva Koleva.pdf
Nájomná zmluva Gabriel Róbert Róbert Gabriel Radošovce 136 27. 12. 2017 Nájomná zmluva Gabriel.pdf
Nájomná zmluva Blažová Daniela Daniela Blažová Radošovce 136 27. 12. 2017 Nájomná zmluva Blažová.pdf
Príloha č.2 Zmluvy č.L-11/TDO/1995 MÁRIUS PEDERSEN, a.s. IČO: 34115901 Opatovská 1735 911 01 Trenčín 5. 12. 2017 Príloha č.2.pdf
Dodatok č.1 k zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov č.367 PDP Radošovce-Paderovce IČO: 00699381 919 30 Radošovce 107 7. 12. 2017 Dodatok č. 1.pdf
Zmluva o dielo č. 110817 FKL a brat, spol. s r.o. IČO: 31104266 Hviezdoslavova 21 956 11 Ludanice 29. 11. 2017 Zmluva o dielo č. 110817.pdf
Nájomná zmluva Fábrik Štefan Fábrik, Marcelová 26. 11. 2017 Nájomná zmluva Fábrik.pdf
Služby v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020 PROUNION, a.s. IČO: 45597103 Piaristická 2 949 01 Nitra 25. 9. 2017 Prounion.pdf
Zmluva elektronicka komunikácia DOVERA zdravotna poisťovňa, a.s. IČO: 35942436 Einsteinova 25 851 01 Bratislava 19. 9. 2017 Dôvera.pdf
Metrologické služby MŠ Slovenská legálna metrológia n.o. IČO: 37954521 Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica 22. 8. 2017 SLmetrologia.pdf
Pevná linka MŠ Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava 18. 9. 2017 Slovak Telekom MŠ.pdf
licencia dane, odpad TOPSET Solutions s.r.o. IČO: 46919805 Hollého 2366/25B 900 31 Stupava 12. 9. 2017 Topset.pdf
Darovacia zmluva č. ZM-26-17-1-00219-00010 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. IČO: 35946024 Tomášikova 22 821 02 Bratislava 4. 8. 2017 Darovacia zmluva JAVYS, a.s..pdf
objednávka tabúl Ornamento, s.r.o. IČO: 03535312 Rovná 72 ČR 21. 7. 2017 Kúpna zmluva.pdf
Zmluva o aktualizácii programov TOPSET Solutions s.r.o. IČO: 46919805 Hollého 2366/25B 900 31 Stupava 20. 6. 2017 Topset.pdf
Kúpna zmluva - kúpa nehnuteľnosti č. 54,pozemok Kučerová Anna Páleniková Gabriela 22. 5. 2017 Kúpna zmluva.pdf
Prenájom KD Anastázia Hrachová Radošovce 5. 5. 2017 Prenájom KD.pdf

Stránky