Zmluvy

Stručný popis Partner - Zmluvná strana Dátum uzatvorenia Na stiahnutie
Nájomná zmluva Zacharová Irena Zacharová Irena Radošovce 136 27. 10. 2017 Nájomná zmluva Zacharová.pdf
Nájomná zmluva Koleva Zuzana Zuzana Koleva Radošovce 136 21. 12. 2017 Nájomná zmluva Koleva.pdf
Nájomná zmluva Gabriel Róbert Róbert Gabriel Radošovce 136 27. 12. 2017 Nájomná zmluva Gabriel.pdf
Nájomná zmluva Blažová Daniela Daniela Blažová Radošovce 136 27. 12. 2017 Nájomná zmluva Blažová.pdf
Príloha č.2 Zmluvy č.L-11/TDO/1995 MÁRIUS PEDERSEN, a.s. IČO: 34115901 Opatovská 1735 911 01 Trenčín 5. 12. 2017 Príloha č.2.pdf
Dodatok č.1 k zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov č.367 PDP Radošovce-Paderovce IČO: 00699381 919 30 Radošovce 107 7. 12. 2017 Dodatok č. 1.pdf
Zmluva o dielo č. 110817 FKL a brat, spol. s r.o. IČO: 31104266 Hviezdoslavova 21 956 11 Ludanice 29. 11. 2017 Zmluva o dielo č. 110817.pdf
Nájomná zmluva Fábrik Štefan Fábrik, Marcelová 26. 11. 2017 Nájomná zmluva Fábrik.pdf
Služby v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020 PROUNION, a.s. IČO: 45597103 Piaristická 2 949 01 Nitra 25. 9. 2017 Prounion.pdf
Zmluva elektronicka komunikácia DOVERA zdravotna poisťovňa, a.s. IČO: 35942436 Einsteinova 25 851 01 Bratislava 19. 9. 2017 Dôvera.pdf
Metrologické služby MŠ Slovenská legálna metrológia n.o. IČO: 37954521 Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica 22. 8. 2017 SLmetrologia.pdf
Pevná linka MŠ Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava 18. 9. 2017 Slovak Telekom MŠ.pdf
licencia dane, odpad TOPSET Solutions s.r.o. IČO: 46919805 Hollého 2366/25B 900 31 Stupava 12. 9. 2017 Topset.pdf
Darovacia zmluva č. ZM-26-17-1-00219-00010 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. IČO: 35946024 Tomášikova 22 821 02 Bratislava 4. 8. 2017 Darovacia zmluva JAVYS, a.s..pdf
objednávka tabúl Ornamento, s.r.o. IČO: 03535312 Rovná 72 ČR 21. 7. 2017 Kúpna zmluva.pdf
Zmluva o aktualizácii programov TOPSET Solutions s.r.o. IČO: 46919805 Hollého 2366/25B 900 31 Stupava 20. 6. 2017 Topset.pdf
Kúpna zmluva - kúpa nehnuteľnosti č. 54,pozemok Kučerová Anna Páleniková Gabriela 22. 5. 2017 Kúpna zmluva.pdf
Prenájom KD Anastázia Hrachová Radošovce 5. 5. 2017 Prenájom KD.pdf
Zmluva o nájme bytu Sklenár Miloš Sklenár Miloš Radošovce 28. 4. 2017 Nájom Sklenár.pdf
Zmluva aditórske služby Ing. Marta Serenčéšová-audítor SKAU Nitrianska ul.č.644 925 51 Šintava 26. 4. 2017 Zmluva audit.pdf
odber biologického odpadu biomarina-biowaste s.r.o. 919 01 Suchá nad Parnou 255 3. 3. 2017 zmluva biologický odpad.pdf
Prenájom KD Jozefína Pozdechová Radošovce 20. 2. 2017 Nájom Pozdechová.pdf
Prenájom KD Ľuboš Bango Radošovce 3. 2. 2017 Prenájom KD.pdf
Dodatok č. 2 BOZP a PO Ing. Ladislav Billik-ABP IČO: 40377008 B.S.Timravy 36 920 01 Hlohovec 3. 2. 2017 Dodatok č.2 BOZP a PO.pdf
Poskytovanie služieb požiarna ochrana Reboz, s.r.o. IČO: 48306126 B.S.Timravy 3959/36 920 01 Hlohovec 3. 2. 2017 Poskytovanie služieb.pdf

Stránky