Zmluvy

Stručný popis Partner - Zmluvná strana Dátum uzatvorenia Na stiahnutie
Zmluva o nájme bytu Sklenár Miloš Sklenár Miloš Radošovce 28. 4. 2017 Nájom Sklenár.pdf
Zmluva aditórske služby Ing. Marta Serenčéšová-audítor SKAU Nitrianska ul.č.644 925 51 Šintava 26. 4. 2017 Zmluva audit.pdf
odber biologického odpadu biomarina-biowaste s.r.o. 919 01 Suchá nad Parnou 255 3. 3. 2017 zmluva biologický odpad.pdf
Prenájom KD Jozefína Pozdechová Radošovce 20. 2. 2017 Nájom Pozdechová.pdf
Prenájom KD Ľuboš Bango Radošovce 3. 2. 2017 Prenájom KD.pdf
Dodatok č. 2 BOZP a PO Ing. Ladislav Billik-ABP IČO: 40377008 B.S.Timravy 36 920 01 Hlohovec 3. 2. 2017 Dodatok č.2 BOZP a PO.pdf
Poskytovanie služieb požiarna ochrana Reboz, s.r.o. IČO: 48306126 B.S.Timravy 3959/36 920 01 Hlohovec 3. 2. 2017 Poskytovanie služieb.pdf
Finančná dotácia JD Radošovce Jednota dôchodcov na Slovensku 919 30 Radošovce 15. 12. 2016 Dotácia JD.pdf
Biologický rozložiteľný kuchynský a reštaur.odpad Waste for taste s.r.o. IČO: 45549625 1. 12. 2016 Waste for taste s.r.o..pdf
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. IČO: 34763469 12. 12. 2016 Dodatok Slovak Telekom.pdf
Dodatok z mluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 35763469 12. 12. 2016 Dodatok Slovak Telekom.pdf
Elektronické služby ESMAO Lomtec.com a.s. IČO: 34795174 28. 11. 2016 Elektronické služby.pdf
Kúpna zmluva REALTEC plus, spol. s r.o. IČO: 45430942 Sladovnícka 21 917 00 Trnava 16. 11. 2016 Zmluva REALTEC č. 724.pdf
Kúpna zmluva REALTEC plus,spol. s.r.o. IČO: 45430942 Sladovnícka 21 917 000 Trnava 16. 11. 2016 Zmluva REALTEC 723.pdf
Nájomná zmluva Zacharová Irena 31. 10. 2016 Nájomná zmluva.pdf
Darovacia zmluva Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. IČO: 35946024 13. 9. 2016 Darovacia zmluva.pdf
Zmluva o účinkovaní Spolok dychovej hudby Drietomanka IČO: 31203248 14. 9. 2016 Zmluva o účinkovaní.pdf
Kúpna zmluva Františka Gronská Dobroč 178 22. 8. 2016 Kúpna zmluva.pdf
Nájomná zmluva Opeta Martin Opeta Malženice 152 26. 8. 2016 Nájomná zmluva Opeta.pdf
Zmluva audit 2015 Ing. Marta Serenčéšová IČO: 34954210 Nitrianska ul. č. 644 925 51 Šintava 25. 7. 2016 Zmluva audit.pdf
Prenájom KD -kar Ernest Valovič 919 30 Radošovce č. 99 12. 7. 2016 Nájom KD.pdf
Zmluva nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s. IČO: 35979798 Ružová dolina 6 821 08 Bratislava 30. 6. 2016 Zmluva odpad.pdf
Prenájom KD Anna Nemečková, Radošovce č. 84 26. 6. 2016 Prenájom KD.pdf
Zmluva o pripojení odber. elektrického zrariadenia č. 2 DS Západoslovenská ditribučna, a.s. IČO: 36361518 Čulenova 6 816 47 Bratislava 7. 6. 2016 Zmluva č. 2.pdf
Zmluva o pripojení odber. elektrického zariadenia č. 30 Západoslovenská distribučná, a.s. IČO: 36361518 Čulenova 6 816 47 Bratislava 7. 6. 2016 Zmluva č. 30.pdf

Stránky