Zmluvy

Stručný popis Partner - Zmluvná strana Dátum uzatvorenia Na stiahnutie
Zmluva o pripojení odber.elektrického zariadenia č. 136 Západoslovenská distribučbá, a.s. IČO: 36361518 Čulenova 6 816 47 Bratislava 7. 6. 2016 Zmluva č. 136.pdf
Zmluva o dielo FKL a brat. spol. s r.o. IČO: 31 104 266 Hviezdoslavova 21 956 11 Ludanice 17. 5. 2016 Zmluva o dielo (1).pdf
Prevedenie kontrolnej činnosti energie Peter Adámek st. IČO: 46259066 Vinohrady nad Váhom 234 12. 5. 2016 Zmluva kontrol.činnosť.pdf
Poskytovanie odborného poradenstva Energet, s.r.o. IČO: 34 111 671 Školská 1 926 01 Sereď 18. 4. 2016 Zmluva poradenstvo.pdf
Dotácia pre Jednotu dôchodcov Radošovce Jednota dôchodcov na Slovensku 919 30 Radošovce 7. 4. 2016 Zmluva JDS.pdf
Poskytovanie verejných služieb MŠ Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 5. 4. 2016 Dodatok poskyt.ver_.služieb MŠ.pdf
Autorské právo SLOVGRAM IČO: 17310598 29. 3. 2016 Zmluva-Slovgram.pdf
Prenájom KD Tomáš Jablonický Jaslovské Bohunice 29. 3. 2016 Prenájom KD.pdf
Zmluva o prenájme KD Anna Machovičová Radošovce 123 22. 3. 2016 Zmluva KD.pdf
Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb MŠ Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava 22. 3. 2016 Dodatok poskyt.ver_.služieb MŠ.pdf
Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb OÚ Slovak telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava 22. 3. 2016 Dodatok poskyt.ver_.služieb OÚ.pdf
Nájomná zmluva Branislav Vyskoč 29. 2. 2016 nájomná zmluva.pdf
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov Poľnohospodárske družstvo podielnikov Radošovce-Paderovce Radošovce 107, 919 30 Jaslovské Bohunice IČO: 00699381 4. 12. 2015 Nájom poľnohospodárskych pozemkov.pdf
Nakladanie s odpadom Natur-Pack, a.s. Ružová dolina 6 821 03 Bratislava IČO: 35 979 798 21. 1. 2016 Nakladanie s odpadmi.pdf
Dodatok č. 1 2015 Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín IČO: 34115901 17. 1. 2016 Dodatok č. 1 2015 Marius Pedersen.pdf
Projekt-rekonštrukcia DS Ing. Babalová Soňa Dvorany nad Nitrou 52 956 11 Ludanice IČO: 33134740 5. 1. 2016 Projekt Dom smútku.pdf
Zmluva o poskytnutí služieb v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020 PROUNION, a.s. Piaristická 2, 949 01 Nitra 23. 12. 2015 Zmluva o poskytnutí služieb v rámci Programu rozvoja vidieka 20.pdf
Zmluva o poskytovaní služieb v rámci Rozvoja vidieka 2014-2020 PROUNION, a.s. , Piaristická 2, 949 01 Nitra 23. 12. 2015 Zmluva o poskytovaní služieb.pdf
Nájomná zmluva - pozemok vo vlastníctve prenajímateľa Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dolné Dubové 21. 12. 2015 zmluva.pdf
Dohoda č15/08/52A/185 Úrad práce, sociálných vecí a rodiny Trnava Jána Bottu 4 917 01 Trnava 26. 10. 2015 Dohoda č15/08/52A/185
Zmluva o poskytnutí výkupe vedľajších produktov kaegórie 3 Ladisco LADISCO s.r.o. 916 26 Považany 22. 9. 2015 Zmluva o poskytnutí výkupe vedľajších produktov kaegórie 3 Ladisco
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT02822 Pôdohospodárská platobná agentúra Dobrovičova 12 815 26 Bratislava 1 7. 9. 2015 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT02822
Zmluva o dielo "Obecný kamerový systém" ROVEZ s.r.o. Ul. 9. mája 49 917 00 Trnava 23. 7. 2015 Zmluva o dielo Obecný kamerový systém
Zmluva o poskytnutí služieb na externý manažment projektu II. PROUNION, a.s. Piaristická 2 949 01 Nitra 22. 7. 2015 Zmluva o poskytnutí služieb na externý manažment projektu II.
Zmluva o poskytnutí služieb na externý manažment projektu I. PROUNION, a.s. Piaristická 2 949 01 Nitra 22. 7. 2015 Zmluva o poskytnutí služieb na externý manažment projektu I.

Stránky