Zmluvy

Stručný popis Partner - Zmluvná strana Dátum uzatvorenia Na stiahnutie
Finančná dotácia JD Radošovce Jednota dôchodcov na Slovensku 919 30 Radošovce 15. 12. 2016 Dotácia JD.pdf
Biologický rozložiteľný kuchynský a reštaur.odpad Waste for taste s.r.o. IČO: 45549625 1. 12. 2016 Waste for taste s.r.o..pdf
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. IČO: 34763469 12. 12. 2016 Dodatok Slovak Telekom.pdf
Dodatok z mluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 35763469 12. 12. 2016 Dodatok Slovak Telekom.pdf
Elektronické služby ESMAO Lomtec.com a.s. IČO: 34795174 28. 11. 2016 Elektronické služby.pdf
Kúpna zmluva REALTEC plus, spol. s r.o. IČO: 45430942 Sladovnícka 21 917 00 Trnava 16. 11. 2016 Zmluva REALTEC č. 724.pdf
Kúpna zmluva REALTEC plus,spol. s.r.o. IČO: 45430942 Sladovnícka 21 917 000 Trnava 16. 11. 2016 Zmluva REALTEC 723.pdf
Nájomná zmluva Zacharová Irena 31. 10. 2016 Nájomná zmluva.pdf
Darovacia zmluva Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. IČO: 35946024 13. 9. 2016 Darovacia zmluva.pdf
Zmluva o účinkovaní Spolok dychovej hudby Drietomanka IČO: 31203248 14. 9. 2016 Zmluva o účinkovaní.pdf
Kúpna zmluva Františka Gronská Dobroč 178 22. 8. 2016 Kúpna zmluva.pdf
Nájomná zmluva Opeta Martin Opeta Malženice 152 26. 8. 2016 Nájomná zmluva Opeta.pdf
Zmluva audit 2015 Ing. Marta Serenčéšová IČO: 34954210 Nitrianska ul. č. 644 925 51 Šintava 25. 7. 2016 Zmluva audit.pdf
Prenájom KD -kar Ernest Valovič 919 30 Radošovce č. 99 12. 7. 2016 Nájom KD.pdf
Zmluva nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s. IČO: 35979798 Ružová dolina 6 821 08 Bratislava 30. 6. 2016 Zmluva odpad.pdf
Prenájom KD Anna Nemečková, Radošovce č. 84 26. 6. 2016 Prenájom KD.pdf
Zmluva o pripojení odber. elektrického zrariadenia č. 2 DS Západoslovenská ditribučna, a.s. IČO: 36361518 Čulenova 6 816 47 Bratislava 7. 6. 2016 Zmluva č. 2.pdf
Zmluva o pripojení odber. elektrického zariadenia č. 30 Západoslovenská distribučná, a.s. IČO: 36361518 Čulenova 6 816 47 Bratislava 7. 6. 2016 Zmluva č. 30.pdf
Zmluva o pripojení odber.elektrického zariadenia č. 136 Západoslovenská distribučbá, a.s. IČO: 36361518 Čulenova 6 816 47 Bratislava 7. 6. 2016 Zmluva č. 136.pdf
Zmluva o dielo FKL a brat. spol. s r.o. IČO: 31 104 266 Hviezdoslavova 21 956 11 Ludanice 17. 5. 2016 Zmluva o dielo (1).pdf
Prevedenie kontrolnej činnosti energie Peter Adámek st. IČO: 46259066 Vinohrady nad Váhom 234 12. 5. 2016 Zmluva kontrol.činnosť.pdf
Poskytovanie odborného poradenstva Energet, s.r.o. IČO: 34 111 671 Školská 1 926 01 Sereď 18. 4. 2016 Zmluva poradenstvo.pdf
Dotácia pre Jednotu dôchodcov Radošovce Jednota dôchodcov na Slovensku 919 30 Radošovce 7. 4. 2016 Zmluva JDS.pdf
Poskytovanie verejných služieb MŠ Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 5. 4. 2016 Dodatok poskyt.ver_.služieb MŠ.pdf
Autorské právo SLOVGRAM IČO: 17310598 29. 3. 2016 Zmluva-Slovgram.pdf

Stránky