Zmluvy

Stručný popis Partner - Zmluvná strana Dátum uzatvorenia Na stiahnutie
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov Poľnohospodárske družstvo podielnikov Radošovce-Paderovce Radošovce 107, 919 30 Jaslovské Bohunice IČO: 00699381 4. 12. 2015 Nájom poľnohospodárskych pozemkov.pdf
Nakladanie s odpadom Natur-Pack, a.s. Ružová dolina 6 821 03 Bratislava IČO: 35 979 798 21. 1. 2016 Nakladanie s odpadmi.pdf
Dodatok č. 1 2015 Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín IČO: 34115901 17. 1. 2016 Dodatok č. 1 2015 Marius Pedersen.pdf
Projekt-rekonštrukcia DS Ing. Babalová Soňa Dvorany nad Nitrou 52 956 11 Ludanice IČO: 33134740 5. 1. 2016 Projekt Dom smútku.pdf
Zmluva o poskytnutí služieb v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020 PROUNION, a.s. Piaristická 2, 949 01 Nitra 23. 12. 2015 Zmluva o poskytnutí služieb v rámci Programu rozvoja vidieka 20.pdf
Zmluva o poskytovaní služieb v rámci Rozvoja vidieka 2014-2020 PROUNION, a.s. , Piaristická 2, 949 01 Nitra 23. 12. 2015 Zmluva o poskytovaní služieb.pdf
Nájomná zmluva - pozemok vo vlastníctve prenajímateľa Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dolné Dubové 21. 12. 2015 zmluva.pdf
Dohoda č15/08/52A/185 Úrad práce, sociálných vecí a rodiny Trnava Jána Bottu 4 917 01 Trnava 26. 10. 2015 Dohoda č15/08/52A/185
Zmluva o poskytnutí výkupe vedľajších produktov kaegórie 3 Ladisco LADISCO s.r.o. 916 26 Považany 22. 9. 2015 Zmluva o poskytnutí výkupe vedľajších produktov kaegórie 3 Ladisco
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT02822 Pôdohospodárská platobná agentúra Dobrovičova 12 815 26 Bratislava 1 7. 9. 2015 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT02822
Zmluva o dielo "Obecný kamerový systém" ROVEZ s.r.o. Ul. 9. mája 49 917 00 Trnava 23. 7. 2015 Zmluva o dielo Obecný kamerový systém
Zmluva o poskytnutí služieb na externý manažment projektu II. PROUNION, a.s. Piaristická 2 949 01 Nitra 22. 7. 2015 Zmluva o poskytnutí služieb na externý manažment projektu II.
Zmluva o poskytnutí služieb na externý manažment projektu I. PROUNION, a.s. Piaristická 2 949 01 Nitra 22. 7. 2015 Zmluva o poskytnutí služieb na externý manažment projektu I.
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb Ing. Marta Serenčéšová- audítor SKAU 10. 7. 2015 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb-audítor SKAU
Zmluva o poskytnutí služieb na spracovanie PROUNION, a.s. PROUNION, a.s. Piaristická 2, 949 01 3. 7. 2015 Zmluva o poskytnutí služieb PROUNION, a.s.
Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na modernicáciu verejného osvetlenia č.2 Ministerstvo hospodárstva SR 18. 3. 2015 Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na modernicáciu verejného osvetlenia č.2
Zmluva o dielo-Modernizácia verejného osvetlenia O.S.V.O. comp, a.s. 23. 1. 2015 Zmluva o dielo - Modernicácia verejného osvetlenia O.S.V.O. comp, a.s.
Kúpno-predajná zmluva JESS INVEST, s.r.o. JESS INVEST, s.r.o. 23. 5. 2014 Kúpno - predajná zmluva
Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na modernicáciu verejného osvetlenia č.1 Ministerstvo hospodárstva SR 10. 4. 2014 Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na modernicáciu verejného osvetlenia č1
Kúpno-predajná zmluva JESS INVEST, s.r.o. JESS invest s.r.o. 31. 7. 2013 Kúpno - predajná zmluva JESS invest s.r.o.
Kúpno-predajná zmluva JESS INVEST, s.r.o. JESS invest s.r.o. 31. 7. 2013 Kúpno - predajná zmluva JESS invest s.r.o.
Uznesenie obecného zastupiteľstva 22.5.2013 OCú Radošovce 22. 5. 2013 Uznesenie obecného zastupiteľstva 22.5.2013
Zmluva Modernizácia verejného osvetlenia. Ministerstvo hospodárstva SR 20. 3. 2013 Zmluva rekonštrukcia verejného osvetlenia
Kúpno - predajná zmluva II. p.Remenár Eduard p. Remenár Eduard 5. 2. 2013 Kúpno - predajná zmluva II. p. Remenár Eduard
Kúpno - predajná zmluva I. p.Remenár Eduard p.Remenár Eduard 5. 2. 2013 Kúpno - predajná zmluva I. p. Remenár Eduard

Stránky