Zmluvy

Stručný popis Partner - Zmluvná strana Dátum uzatvorenia Na stiahnutie
Zmluva o dielo-Modernizácia verejného osvetlenia O.S.V.O. comp, a.s. 23. 1. 2015 Zmluva o dielo - Modernicácia verejného osvetlenia O.S.V.O. comp, a.s.
Kúpno-predajná zmluva JESS INVEST, s.r.o. JESS INVEST, s.r.o. 23. 5. 2014 Kúpno - predajná zmluva
Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na modernicáciu verejného osvetlenia č.1 Ministerstvo hospodárstva SR 10. 4. 2014 Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na modernicáciu verejného osvetlenia č1
Kúpno-predajná zmluva JESS INVEST, s.r.o. JESS invest s.r.o. 31. 7. 2013 Kúpno - predajná zmluva JESS invest s.r.o.
Kúpno-predajná zmluva JESS INVEST, s.r.o. JESS invest s.r.o. 31. 7. 2013 Kúpno - predajná zmluva JESS invest s.r.o.
Uznesenie obecného zastupiteľstva 22.5.2013 OCú Radošovce 22. 5. 2013 Uznesenie obecného zastupiteľstva 22.5.2013
Zmluva Modernizácia verejného osvetlenia. Ministerstvo hospodárstva SR 20. 3. 2013 Zmluva rekonštrukcia verejného osvetlenia
Kúpno - predajná zmluva II. p.Remenár Eduard p. Remenár Eduard 5. 2. 2013 Kúpno - predajná zmluva II. p. Remenár Eduard
Kúpno - predajná zmluva I. p.Remenár Eduard p.Remenár Eduard 5. 2. 2013 Kúpno - predajná zmluva I. p. Remenár Eduard
Kúpno - predajná zmluva p. Miháliková Cecília p.Miháliková Cicília 5. 2. 2013 Kúpno - predajná zmluva p. Miháliková Cecília
Zmluva Modernizácia verejného osvetlenia 17.12.2013 Ministerstvo hospodárstva SR 13. 1. 2013 Zmluva Modernizácia verejného osvetlenia
Zmluva o aktualizácii a systémovej podpore Topset Topset 31. 10. 2012 Zmluva Topset
Kúpno - predajná zmluva p. Hornáček Mário p. Mário Hornáček s manželkou 14. 5. 2012 Kúpno - predajná zmluva p. Hornáček Mário
Kúpno - predajná zmluva p. Krajčovič Ján p. Krajčovič Ján s manželkou 12. 8. 2011 Kúpno - predajná zmluva p. Krajčovič Ján

Stránky