Zmluvy

Stručný popis Partner - Zmluvná strana Dátum uzatvorenia Na stiahnutie
Prenájom KD Tomáš Jablonický Jaslovské Bohunice 29. 3. 2016 Prenájom KD.pdf
Zmluva o prenájme KD Anna Machovičová Radošovce 123 22. 3. 2016 Zmluva KD.pdf
Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb MŠ Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava 22. 3. 2016 Dodatok poskyt.ver_.služieb MŠ.pdf
Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb OÚ Slovak telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava 22. 3. 2016 Dodatok poskyt.ver_.služieb OÚ.pdf
Nájomná zmluva Branislav Vyskoč 29. 2. 2016 nájomná zmluva.pdf
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov Poľnohospodárske družstvo podielnikov Radošovce-Paderovce Radošovce 107, 919 30 Jaslovské Bohunice IČO: 00699381 4. 12. 2015 Nájom poľnohospodárskych pozemkov.pdf
Nakladanie s odpadom Natur-Pack, a.s. Ružová dolina 6 821 03 Bratislava IČO: 35 979 798 21. 1. 2016 Nakladanie s odpadmi.pdf
Dodatok č. 1 2015 Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín IČO: 34115901 17. 1. 2016 Dodatok č. 1 2015 Marius Pedersen.pdf
Projekt-rekonštrukcia DS Ing. Babalová Soňa Dvorany nad Nitrou 52 956 11 Ludanice IČO: 33134740 5. 1. 2016 Projekt Dom smútku.pdf
Zmluva o poskytnutí služieb v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020 PROUNION, a.s. Piaristická 2, 949 01 Nitra 23. 12. 2015 Zmluva o poskytnutí služieb v rámci Programu rozvoja vidieka 20.pdf
Zmluva o poskytovaní služieb v rámci Rozvoja vidieka 2014-2020 PROUNION, a.s. , Piaristická 2, 949 01 Nitra 23. 12. 2015 Zmluva o poskytovaní služieb.pdf
Nájomná zmluva - pozemok vo vlastníctve prenajímateľa Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dolné Dubové 21. 12. 2015 zmluva.pdf
Dohoda č15/08/52A/185 Úrad práce, sociálných vecí a rodiny Trnava Jána Bottu 4 917 01 Trnava 26. 10. 2015 Dohoda č15/08/52A/185
Zmluva o poskytnutí výkupe vedľajších produktov kaegórie 3 Ladisco LADISCO s.r.o. 916 26 Považany 22. 9. 2015 Zmluva o poskytnutí výkupe vedľajších produktov kaegórie 3 Ladisco
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT02822 Pôdohospodárská platobná agentúra Dobrovičova 12 815 26 Bratislava 1 7. 9. 2015 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT02822
Zmluva o dielo "Obecný kamerový systém" ROVEZ s.r.o. Ul. 9. mája 49 917 00 Trnava 23. 7. 2015 Zmluva o dielo Obecný kamerový systém
Zmluva o poskytnutí služieb na externý manažment projektu II. PROUNION, a.s. Piaristická 2 949 01 Nitra 22. 7. 2015 Zmluva o poskytnutí služieb na externý manažment projektu II.
Zmluva o poskytnutí služieb na externý manažment projektu I. PROUNION, a.s. Piaristická 2 949 01 Nitra 22. 7. 2015 Zmluva o poskytnutí služieb na externý manažment projektu I.
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb Ing. Marta Serenčéšová- audítor SKAU 10. 7. 2015 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb-audítor SKAU
Zmluva o poskytnutí služieb na spracovanie PROUNION, a.s. PROUNION, a.s. Piaristická 2, 949 01 3. 7. 2015 Zmluva o poskytnutí služieb PROUNION, a.s.
Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na modernicáciu verejného osvetlenia č.2 Ministerstvo hospodárstva SR 18. 3. 2015 Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na modernicáciu verejného osvetlenia č.2
Zmluva o dielo-Modernizácia verejného osvetlenia O.S.V.O. comp, a.s. 23. 1. 2015 Zmluva o dielo - Modernicácia verejného osvetlenia O.S.V.O. comp, a.s.
Kúpno-predajná zmluva JESS INVEST, s.r.o. JESS INVEST, s.r.o. 23. 5. 2014 Kúpno - predajná zmluva
Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na modernicáciu verejného osvetlenia č.1 Ministerstvo hospodárstva SR 10. 4. 2014 Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na modernicáciu verejného osvetlenia č1
Kúpno-predajná zmluva JESS INVEST, s.r.o. JESS invest s.r.o. 31. 7. 2013 Kúpno - predajná zmluva JESS invest s.r.o.

Stránky